MAMi-Con

广播应用

  • 为典型的MW/SW广播应用而设计
  • 广泛用于功率从100千瓦至500千瓦的广播发射器中
  • 相较于电容值的高电压
  • 强制风冷或水冷可支持更高电流的应用
  • 具有较宽的调节范围,可支持注入工业电源,合成仪及天线网络等的不同应用
  • 分带马达驱动和不带马达驱动两个版本

技术特征

电容值(电容值最大值) 250皮法 至 1500皮法
电压(峰值测试) 35千伏 至 70千伏
电流(安培) 136安培 至 832安培
直径 183毫米
全长 216毫米 - 447毫米
电感(@ 最大电容值) ≤ 24 纳亨 - ≤ 32 纳亨

如果您需要3D图纸,电容值曲线及其他额外的数据,请联系我们的当地专家。

MAMi-Con C[pF] Upt[kV] I[A] Dia.[mm] Length[mm] Datasheet
CVMA-1000AA/40-AAB 35 - 1000 40 211 183 297 PDF
CVMA-1000AA/40-AAB-P 35 - 1000 40 211 183 297 PDF
CVMA-1000AA/40-ABB-P 35 - 1000 40 211 183 297 PDF
CVMA-1000AC/40-AAB 35 - 1000 40 138 183 297 PDF
CVMA-1000AC/40-ABB 35 - 1000 40 138 183 297 PDF
CVMA-1200AW/40-AAB 30 - 1200 40 420 183 444 PDF
CVMA-1200AW/40-AABH 30 - 1200 40 420 183 420 PDF
CVMA-1200AW/40-AGP-F 30 - 1200 40 420 183 365 PDF
CVMA-1500AA/35-AAB 100 - 1500 35 226 183 354 PDF
CVMA-1500AA/35-AAB-P 100 - 1500 35 226 183 354 PDF
CVMA-1500AA/35-ABB-HP 100 - 1500 35 226 183 354 PDF
CVMA-1500AA/35-ABB-P 100 - 1500 35 226 183 354 PDF
CVMA-1500AC/40-AAB 100 - 1500 40 136 183 354 PDF
CVMA-1500AC/40-ADM 100 - 1500 40 136 183 354 PDF
CVMA-250AA/55-AAB-P 10 - 250 55 238 183 302 PDF
CVMA-250AC/55-AAB 10 - 250 55 137 183 302 PDF
CVMA-250AC/55-ZJP 10 - 250 55 137 183 216 PDF
CVMA-250BA/60-AAB-P 18 - 250 60 219 183 302 PDF
CVMA-250BA/70-AAB-P 18 - 250 70 219 183 302 PDF
CVMA-250DW/50-AAB 10 - 250 50 420 183 420 PDF
CVMA-250DW/50-AAB-R 10 - 250 50 420 183 423 PDF
CVMA-450AA/55-AAB 15 - 450 55 243 183 302 PDF
CVMA-450AA/55-AAB-P 15 - 450 55 243 183 305 PDF
CVMA-450AC/55-AAB 15 - 450 55 137 183 302 PDF
CVMA-450AC/55-ABB 15 - 450 55 137 183 302 PDF
CVMA-450AC/55-ABB-H 15 - 450 55 137 183 302 PDF
CVMA-450CW/50-AAB-R1 15 - 450 50 419 183 447 PDF
CVMA-450DW/50-AAB 15 - 450 50 419 183 420 PDF
CVMA-650AA/55-AAB 30 - 650 55 238 183 302 PDF
CVMA-650AA/55-AAB-P 30 - 650 55 238 183 302 PDF
CVMA-650AA/55-ABB-P 30 - 650 55 238 183 302 PDF
CVMA-650AC/55-AAB-F 30 - 650 55 137 183 302 PDF
CVMA-650AC/55-ABB-F 30 - 650 55 137 183 302 PDF
CVMA-650EW/50-AAE-V 25 - 650 50 467 183 444 PDF
CVMA-650EW/50-AGP-F 25 - 650 50 467 183 365 PDF
CVMA-650FW/50-AAB 30 - 650 50 467 183 420 PDF
CVMA-650FW/50-AABH 30 - 650 50 467 183 420 PDF
CVMA-650FW/50-AAE-F 30 - 650 50 467 183 420 PDF
CVMA-650FW/50-AAE-F1 30 - 650 50 467 183 420 PDF
CVMA-650FW/50-ABE-F 30 - 650 50 467 183 420 PDF
CVMA-650HW/50-ABE-FJ 30 - 650 50 832 183 420 PDF
CVMA-750AC/40-AAB 20 - 750 40 138 183 297 PDF
CVMA-750AC/40-ZZP 20 - 750 40 138 183 240 PDF
CVMA-1000AA/40-ABB-HP 35 - 1000 40 211 183 297 PDF
CVMA-250AC/55-ABBA 10 - 250 55 137 183 0 PDF